Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Центар за обуку запослених у Управи за извршење кривичних санкција

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Центар за обуку запослених

Спроводи обуку и стручно усавршавање запослених у Управи за извршење заводских санкција. Центар за обуку спроводи програме редовне обуке за приправнике у служби за обезбеђење, припаднике службе за обезбеђење, за запослене који су кандидати за поверенике за извршење казне рада у јавном интересу и условне осуде са заштитним надзором, остале запослене у Управи и правосудне стражаре. Центар за обуку спроводи по потреби проверу психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбеђења при Управи и друге провере.Обука и усавршавање спроводи се кроз основне, допунске и специјалистичке курсеве, као и остале облике обучавања.