Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за надзор

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за надзор

Врши надзор над радом завода, контролише планирање и реализацију рада свих служби и запослених у заводима, даје предлог мера за отклањање уочених неправилности, контролише њихово спровођење и на основу надзора врши анализу и процену функционисања система извршења заводских санкција. У области преваспитавања надзире реализацију планова и програма службе за преваспитавање, даје предлог мера за отклањање уочених неправилности, налаже мере за унапређење и уједначавање праксе у васпитном раду са осуђеним лицима, надзире класификацију и рекласификаију осуђених лица и надзире примену савремених достигнућа из области пенологије у погледу третмана лица лишених слободе. Надзире рад завода у области остваривања безбедности и организацију службе за обезбеђење и надзире физичку и борбену обученост запослених у служби за обезбеђење. Надзире примену прописа о униформи, ознакама, звањима, чиновима, наоружању и примени принуде. Обавља надзор над применом прописа у раду завода и заштити права лица лишених слободе. Обавља надзор над радом привредних јединица, служби за обуку и упошљавање и радном ангажовању осуђених. Врши надзор над материјално-финансијским пословањем завода, надзире инвестиције и одржавање објеката, адаптације, реконструкције, изградњу и техничко опремање завода.