Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за правне и опште послове

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за правне и опште послове

Обавља правне, административне, евиденцијске и друге послове којима се успоставља координација са заводима, припрема акта о радно-правним, кадровским и стамбеним потребама запослених, обавља послове који се односе на стамбену и имовинско-правну проблематику у заводима. Обавља послове који се односе на праћење, припрему и унапређење прописа који се односе на извршење кривичних санкција, обавља послове који се односе на међусобну усклађеност ових приписа као и прописа европског законодавства који се односе на област извршења кривичних санкција. Врши анализу усклађености приписа из делокруга Управе са стандардима европског законодавства, учествује у изради приписа у области извршења кривичних санкција.