Почетна / Установе за извршење кривичних санкција / Специјална затворска болница
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Специјална затворска болница

Фотогалерија
Контакт:
Бачванска бр. 14а 11000 Београд Тел: 011 2412 275
Бројно стање лица лишених слободе: 593

Специјална затворска болница  је установа затвореног типа у коју се упућују лица према којима су изречене мере безбедности: обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног психијатријског лечења и чувања алкохолицара и наркомана, лица према којима је у прекршајном поступку изречена иста заштитна мера, лица упућена ради психијатријског испитивања према којима је одређен притвор или се налазе на издржавању казне затвора и оболела лица којима је одређен притвор.
Специјална затворска болница  основана је актом Републичког Извршног већа од 09.04.1969. године и била је намењена лечењу лица из затвора са територије бивше Југославије, чијим распадом покрива територију Србије и Црне Горе.
Болница је намењена за лечење свих лица која су тако оболела да им је потребно болничко стационамо лечење, односно сва лица чије лечење превазилази могућности лечења у амбулантама затвора или казнено-поправних завода. То подразумева болничко лечење у току истражног поступка, издржавања казне у казнено-поправним заводима, као и лечење лица којима је од стране суда изречена мера обавезног чувања и лечења. У ову последњу категорију спадају лица којима је од стране суда изречена мера обавезног лечења и чувања, због психијатријског обољења, алкохолизма или наркоманије. Поред ових основних делатности у овој установи постоји и одељење за тимско судско медицинско-психијатријско вештачење.
Капацитет болнице је пројектован за смештај око 400 болесника, а њихов број се пење до 560, са тенденцијом сталног раста.
Основна делатност установе се одвија у оквиру седам одељења и то: два намењена лечењу лица којима је изречена мера обавезног психијатријског лечења и чувања, Одељење за лечење лица којима је изречена мера обавезног лечења од наркоманије, Акутно неуропсихијатријско одељење на коме се лече лица која су психијатријски оболела у току истражног поступка или у току издржавања казне, Интерно (соматско) одељење на коме се лече лица од соматских болести, оболела у току истражног поступка или у току издржавања казне и Одељење за неуроп-сихијатријско судско-медицинско вештачење.
Болеснике са тешким соматским обољењима којима је неопходно високоспецијализовано лечење или операција, ова установа упућује у градске здравствене установе где организује и нихово чување.