Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за материјално финансијске послове

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за материјално финансијске послове

Обавља финансијске, евиденцијске и друге послове којима се успоставља координација са заводима. Учествује у изради финансијског плана и изради предлога буџета Управе за извршење заводских санкција. Спроводи јавне набавке и прати прописе из области јавних набавки, обавља послове везане за пословање привредних јединица, прати инвестиције и одржавање објеката по заводима. Обавља послове који се односе на програме инвестиција и опремања објеката и зграда, прати закључење уговора и њихову реализацију и обавља послове контроле материјално-финансијског пословања Управе за извршење заводских санкција.