Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за третман и алтернативне санкције

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за третман и алтернативне санкције

У непосредном и сталном контакту са лицима лишеним слободе програмира, учествује у имплементацији програма и прати рад завода за извршење заводских санкција у области преваспитавања, радног ангажовања, здравствене заштите лица лишених слободе и  малолетника. Организује и извршава казну рада у јавном интересу и спроводи условну осуду са заштитним надзором. Примењује најновија научна достигнућа и методе рада у систему извршења заводских санкција, врши програмирање едукације кадрова, учествује у извођењу обуке и прати професионални развој и реализацију обуке запослених у области преваспитавања, радног ангажовања и здравствене заштите. Обезбеђује правилну комуникацију и размену позитивних искустава између завода и седишта управе, сарађује са другим министарствима, институцијама и представницима невладиних и међународних организација, који имају утицај на систем извршења заводских санкција. Прати и саставља статистичке и друге извештаје у области преваспитавања, радног ангажовања и здравствене заштите у циљу успешнијег планирања активности и реализације тих планова.