Почетна / Организација Управе / Одељења Управе / Одељење за заштиту и остваривање права лица лишених слободе

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Одељење за заштиту и остваривање права

Обавља послове везане за помиловање, амнестију, премештај и накнадно распоређивање лица лишених слободе, промену распоредног акта, прекида издржавања казне затвора и рад осуђених ван завода. Обрађује предмете везане за представке и притужбе лица лишених слободе, обавља послове везане за решавање по жалбама осуђених на решења директора Управе и на одлуке управника. Обавља послове и припрема акта везана за накнадно распоређивање осуђених, припрема решења за превремени отпуст осуђених и обавља све послове којима се лицима лишеним слободе омогућава управно-правна заштита. Евидентира податакe о употреби средстава принуде, самоповређивању, дисциплинским казнама и смрти лица лишених слободе из свих завода.