Почетна / Установе за извршење кривичних санкција / Окружни затвори / Окружни затвор у Зајечару

 

Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Окружни затвор у Зајечару

Фотогалерија
Контакт:
Изворски пут бб. 19000 Зајечар Тел: 019 421 216
Бројно стање лица лишених слободе: 184


Затвор се налази на локацији удаљеној четири километара североисточно од града Зајечара. На садашњу локацију пресељен је 1980. године, са локације у центру града, односно непосредне близине Општинског суда.
Установа је категорисана као полуотворени тип затвора.
Затвор у Зајечару постоји још од ослобођења Тимочког краја од Турака, а његови оснивачи, организација, надлежност и локације су се мењали, тако да о затвору из тих времена нема поузданих података.
Укупна површина објекта за смештај осуђених, притворених и лица кажњених у прекршајном поступку је 2.360м2. Капацитет овог савременог објекта пројектован је за смештај 323 лица лишених слободе, односно за смештај 197 лица у отворено одељење и 126 лица у затворено одељење. Просечно бројно стање је 70 осуђених, 25 притворених и 7 кажњених у прекршајном поступку.
Објекат за смештај притворених лица затвореног типа изграден је 1979. године, а одељење за смештај осуђених и лица кажњених у прекршајном поступку отвореног типа изграђено је 1980. године.
Затвор обавља следеће привредне и услужне делатности: гајење жита и других засада, поврћа и воћа, узгој говеда, оваца, свиња и живине, производњу млека и млечних производа, производњу готове хране за узгој животиња, грубу обраду дрвета, одржавање и оправку моторних возила. За обављање ових делатности Затвор располаже са 32,64ха обрадивог пољопривредног земљишта, са 6,25ха пашњака, пољопривредном механизацијом и објектима у укупној површини од 2000м2.